Sim Lục Quý 2 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 02222.22.2277 10.000.000 30 Đặt mua
2 Máy bàn 0.222222.2281 10.000.000 25 Đặt mua
3 Máy bàn 02222.22.9292 6.250.000 34 Đặt mua
4 Vietnamobile 056.222222.4 6.730.000 27 Đặt mua
5 Máy bàn 029.222222.89 8.000.000 40 Đặt mua
6 Máy bàn 029.222222.86 8.000.000 37 Đặt mua
7 Máy bàn 029.22222202 8.000.000 25 Đặt mua
8 Máy bàn 029.22222212 8.000.000 26 Đặt mua
9 Máy bàn 029.22222272 8.000.000 32 Đặt mua
10 Vietnamobile 058.222222.4 7.000.000 29 Đặt mua
11 Máy bàn 029.22222262 8.000.000 31 Đặt mua
12 Vietnamobile 05.222222.84 8.900.000 29 Đặt mua
13 Vietnamobile 05.22222249 6.900.000 30 Đặt mua
14 Vietnamobile 05.222222.41 7.900.000 22 Đặt mua
DMCA.com Protection Status