Sim Lục Quý 2 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.222222.64 14.000.000 30 Đặt mua
2 Máy bàn 02222.22.2233 12.500.000 22 Đặt mua
3 Máy bàn 02222.22.2255 12.500.000 26 Đặt mua
4 Máy bàn 02222222345 11.300.000 26 Đặt mua
5 Máy bàn 0.222222.2298 11.300.000 33 Đặt mua
6 Máy bàn 0.222222.2283 11.300.000 27 Đặt mua
7 Máy bàn 02222.22.2277 10.000.000 30 Đặt mua
8 Máy bàn 0.222222.2281 10.000.000 25 Đặt mua
9 Vinaphone 08222222.50 16.900.000 25 Đặt mua
10 Máy bàn 024.22222229 19.500.000 29 Đặt mua
11 Máy bàn 029.22222247 12.000.000 34 Đặt mua
12 Máy bàn 029.222222.68 12.000.000 37 Đặt mua
13 Máy bàn 024.22222225 16.000.000 25 Đặt mua
14 Máy bàn 029.222222.79 12.000.000 39 Đặt mua
15 Máy bàn 024.22222299 19.500.000 36 Đặt mua
16 Máy bàn 024.22222223 19.500.000 23 Đặt mua
17 Máy bàn 024.22222228 19.500.000 28 Đặt mua
18 Máy bàn 024.22222288 19.500.000 34 Đặt mua
19 Vietnamobile 05.222222.85 19.900.000 30 Đặt mua
20 Vietnamobile 05.222222.87 17.900.000 32 Đặt mua
DMCA.com Protection Status