Sim Lục Quý 3 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0962.715.241 490.000 37 Đặt mua
2 Viettel 0972.544.810 490.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0971.630.614 490.000 37 Đặt mua
4 Viettel 0975.378.173 490.000 50 Đặt mua
5 Viettel 0969.398.418 490.000 57 Đặt mua
6 Viettel 0981.84.40.43 490.000 41 Đặt mua
7 Viettel 0975.528.450 490.000 45 Đặt mua
8 Viettel 0983.719.482 490.000 51 Đặt mua
9 Viettel 09.7173.4041 490.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0961.471.291 490.000 40 Đặt mua
11 Viettel 098.4.10.1961 490.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0969.416.780 490.000 50 Đặt mua
13 Viettel 0962.05.3494 490.000 42 Đặt mua
14 Viettel 0963.039.474 490.000 45 Đặt mua
15 Viettel 0964.832.108 490.000 41 Đặt mua
16 Viettel 0972.180.527 490.000 41 Đặt mua
17 Viettel 0961.723.914 490.000 42 Đặt mua
18 Viettel 0973.805.371 490.000 43 Đặt mua
19 Viettel 0986.769.206 490.000 53 Đặt mua
20 Viettel 0961.27.99.32 490.000 48 Đặt mua
21 Viettel 0982.46.7050 490.000 41 Đặt mua
22 Viettel 0976.065.697 490.000 55 Đặt mua
23 Viettel 0971.623.961 490.000 44 Đặt mua
24 Viettel 0971.902.877 490.000 50 Đặt mua