Sim Lục Quý 3 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0869.579.818 1.300.000 61 Đặt mua
2 Mobifone 0765.22.1212 1.800.000 28 Đặt mua
3 Mobifone 0783.57.5656 1.300.000 52 Đặt mua
4 Mobifone 0783.53.5858 1.700.000 52 Đặt mua
5 Mobifone 078.333.666.4 1.200.000 46 Đặt mua
6 Mobifone 070.333.0246 1.900.000 28 Đặt mua
7 Mobifone 0784.33.3737 1.300.000 45 Đặt mua
8 Mobifone 0786.777.677 1.800.000 62 Đặt mua
9 Mobifone 07.69.69.69.13 1.800.000 56 Đặt mua
10 Mobifone 0708.33.8787 1.200.000 51 Đặt mua
11 Mobifone 078.333.666.5 2.000.000 47 Đặt mua
12 Mobifone 079.444.2929 1.600.000 50 Đặt mua
13 Mobifone 0797.39.3737 1.200.000 55 Đặt mua
14 Mobifone 089.888.1771 1.800.000 57 Đặt mua
15 Mobifone 078.333.1771 1.200.000 40 Đặt mua
16 Mobifone 078.666.000.7 1.700.000 40 Đặt mua
17 Mobifone 089.887.3553 1.000.000 56 Đặt mua
18 Mobifone 078.666.5353 1.200.000 49 Đặt mua
19 Mobifone 0708.32.8998 1.000.000 54 Đặt mua
20 Mobifone 07.69.69.1177 1.500.000 53 Đặt mua
21 Viettel 0961.51.0202 1.700.000 26 Đặt mua
22 Mobifone 0703.11.9898 1.000.000 46 Đặt mua
23 Mobifone 078.666.1331 1.200.000 41 Đặt mua
24 Mobifone 0789.91.4949 1.050.000 60 Đặt mua