Sim Lục Quý 3 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.99.33.55 5.500.000 58 Đặt mua
2 Mobifone 0703.1.13579 8.000.000 36 Đặt mua
3 Viettel 09.6116.4141 5.300.000 33 Đặt mua
4 Mobifone 07.68.68.68.37 5.500.000 59 Đặt mua
5 Viettel 0961.07.0077 5.700.000 37 Đặt mua
6 Mobifone 07.68.68.68.75 5.500.000 61 Đặt mua
7 Viettel 096.123.0202 7.900.000 25 Đặt mua
8 Mobifone 078.5858.555 7.700.000 56 Đặt mua
9 Mobifone 07.68.68.68.52 6.500.000 56 Đặt mua
10 Mobifone 07.68.68.68.87 5.500.000 64 Đặt mua
11 Mobifone 0798.86.9696 5.500.000 68 Đặt mua
12 Mobifone 07.68.68.68.13 5.500.000 53 Đặt mua
13 Mobifone 0707.79.2468 6.500.000 50 Đặt mua
14 Mobifone 07.68.68.68.21 5.500.000 52 Đặt mua
15 Viettel 09.7117.0202 7.300.000 29 Đặt mua
16 Mobifone 07.68.68.68.57 5.500.000 61 Đặt mua
17 Viettel 09.7171.6611 7.900.000 39 Đặt mua
18 Mobifone 07.68.68.68.94 5.500.000 62 Đặt mua
19 Mobifone 070.868.2345 5.800.000 43 Đặt mua
20 Viettel 097.111.3434 6.400.000 33 Đặt mua
21 Viettel 09.7117.0011 5.700.000 27 Đặt mua
22 Mobifone 078.333.888.3 9.900.000 51 Đặt mua
23 Mobifone 07.67.67.67.94 5.000.000 59 Đặt mua
24 Mobifone 07.67.67.67.23 7.500.000 51 Đặt mua