Sim Lục Quý 3 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.11.8181 1.600.000 30 Đặt mua
2 Viettel 0961.81.3030 1.700.000 31 Đặt mua
3 Mobifone 07.69.69.4488 1.800.000 61 Đặt mua
4 Mobifone 0798.99.1515 1.000.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 0783.22.7997 1.250.000 54 Đặt mua
6 Mobifone 0703.221.333 1.200.000 24 Đặt mua
7 Mobifone 0783.68.5588 2.000.000 58 Đặt mua
8 Mobifone 0783.22.5665 1.150.000 44 Đặt mua
9 Mobifone 079.222.3443 1.500.000 36 Đặt mua
10 Mobifone 0798.18.8338 1.500.000 55 Đặt mua
11 Mobifone 089.887.7557 1.000.000 64 Đặt mua
12 Mobifone 0767.78.9797 1.600.000 67 Đặt mua
13 Mobifone 078.345.0088 1.300.000 43 Đặt mua
14 Mobifone 0789.91.2020 1.200.000 38 Đặt mua
15 Mobifone 0784.58.8998 1.300.000 66 Đặt mua
16 Mobifone 0708.31.9696 1.100.000 49 Đặt mua
17 Mobifone 0784.58.8282 1.000.000 52 Đặt mua
18 Mobifone 079.345.8787 1.200.000 58 Đặt mua
19 Mobifone 078.333.2525 1.600.000 38 Đặt mua
20 Mobifone 0703.11.00.33 1.700.000 18 Đặt mua
21 Mobifone 0764.66.64.46 1.300.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 078.666.000.6 2.000.000 39 Đặt mua
23 Mobifone 0798.18.0088 1.200.000 49 Đặt mua
24 Mobifone 0703.22.0505 1.100.000 24 Đặt mua