Sim Lục Quý 3 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0789.86.1010 1.700.000 40 Đặt mua
2 Mobifone 0789.92.8282 1.750.000 55 Đặt mua
3 Mobifone 0797.39.7557 850.000 59 Đặt mua
4 Mobifone 0792.666.433 950.000 46 Đặt mua
5 Mobifone 079.888.7700 3.600.000 54 Đặt mua
6 Mobifone 07.67.67.67.12 6.500.000 49 Đặt mua
7 Mobifone 0708.92.5588 1.700.000 52 Đặt mua
8 Mobifone 0703.22.66.55 2.300.000 36 Đặt mua
9 Mobifone 0798.99.11.55 2.700.000 54 Đặt mua
10 Mobifone 079997.9669 5.800.000 71 Đặt mua
11 Mobifone 0789.92.1717 1.200.000 51 Đặt mua
12 Mobifone 079.345.3377 950.000 48 Đặt mua
13 Mobifone 078.666.9119 1.500.000 53 Đặt mua
14 Mobifone 0703.32.1010 850.000 17 Đặt mua
15 Mobifone 079.345.2727 1.100.000 46 Đặt mua
16 Mobifone 0798.99.3030 1.000.000 48 Đặt mua
17 Mobifone 07.68.68.68.34 5.500.000 56 Đặt mua
18 Mobifone 078.666.555.2 1.900.000 50 Đặt mua
19 Mobifone 079.222.0011 2.300.000 24 Đặt mua
20 Mobifone 0708.33.5353 1.200.000 37 Đặt mua
21 Mobifone 07.9779.0123 4.000.000 45 Đặt mua
22 Mobifone 070.333.555.3 1.900.000 34 Đặt mua
23 Mobifone 0703.23.0123 1.400.000 21 Đặt mua
24 Mobifone 0783.22.77.55 2.250.000 46 Đặt mua