Sim Lục Quý 3 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.3333335 54.600.000 30 Đặt mua
2 Mobifone 07.03333330 74.300.000 25 Đặt mua
3 Mobifone 070.3333337 64.500.000 32 Đặt mua
4 Mobifone 070.3333336 59.400.000 31 Đặt mua
5 Mobifone 070.3333338 67.400.000 33 Đặt mua
6 Mobifone 07.83333338 98.500.000 41 Đặt mua
7 Viettel 0.333333.081 22.200.000 27 Đặt mua
8 Vietnamobile 052.3333331 19.900.000 26 Đặt mua
9 Viettel 0333333.900 59.500.000 27 Đặt mua
10 Viettel 0.333333.224 22.300.000 26 Đặt mua
11 Viettel 0.333333.044 17.800.000 26 Đặt mua
12 Viettel 0.333333.558 35.000.000 36 Đặt mua
13 Viettel 0.333333.816 16.000.000 33 Đặt mua
14 Viettel 0.333333.782 16.000.000 35 Đặt mua
15 Viettel 039.3333337 45.000.000 37 Đặt mua
16 Viettel 0.333333.275 15.600.000 32 Đặt mua
17 Viettel 0333333.462 24.700.000 30 Đặt mua
18 Viettel 0.333333.617 10.700.000 32 Đặt mua
19 Viettel 0333333.652 24.500.000 31 Đặt mua
20 Viettel 0333333.877 48.800.000 40 Đặt mua
21 Viettel 0.333333.031 11.400.000 22 Đặt mua
22 Viettel 0.333333.762 16.000.000 33 Đặt mua
23 Vinaphone 081.333333.5 79.000.000 32 Đặt mua
24 Viettel 0.333333.732 16.000.000 30 Đặt mua
25 Viettel 0.333333.984 16.000.000 39 Đặt mua
26 Viettel 0.333333.906 15.800.000 33 Đặt mua
27 Viettel 0.333333.206 16.000.000 26 Đặt mua
28 Mobifone 09.33333353 250.000.000 35 Đặt mua
29 Vietnamobile 058.3333336 58.000.000 37 Đặt mua
30 Viettel 0.333333.448 22.300.000 34 Đặt mua
31 Viettel 037.333333.2 36.500.000 30 Đặt mua
32 Viettel 03333336.21 25.000.000 27 Đặt mua
33 Viettel 03333339.05 13.900.000 32 Đặt mua
34 Viettel 0.333333.574 14.200.000 34 Đặt mua
35 Viettel 0333333.792 29.700.000 36 Đặt mua
36 Viettel 0.333333.252 29.700.000 27 Đặt mua
37 Viettel 0333333.607 29.200.000 31 Đặt mua
38 Viettel 0333333.474 17.700.000 33 Đặt mua
39 Viettel 0333333.854 17.800.000 35 Đặt mua
40 Viettel 0.333333.714 14.200.000 30 Đặt mua
41 Viettel 0.333333.902 16.000.000 29 Đặt mua
42 Viettel 0.333333.175 22.200.000 31 Đặt mua
43 Viettel 0.333333.075 15.800.000 30 Đặt mua
44 Viettel 0333333.706 24.700.000 31 Đặt mua
45 Viettel 0.333333.964 10.700.000 37 Đặt mua
46 Viettel 0.333333.872 17.100.000 35 Đặt mua
47 Viettel 0.333333.021 15.800.000 21 Đặt mua
48 Vinaphone 08.3333333.0 180.000.000 29 Đặt mua
49 Viettel 037.333333.1 36.600.000 29 Đặt mua
50 Viettel 0.333333.870 16.000.000 33 Đặt mua
51 Viettel 0333.333.180 20.800.000 27 Đặt mua
52 Viettel 0.333333.591 21.900.000 33 Đặt mua
53 Viettel 0333333.409 17.700.000 31 Đặt mua
54 Viettel 0.333333.465 14.200.000 33 Đặt mua
55 Viettel 0.333333.790 22.200.000 34 Đặt mua
56 Mobifone 077.333333.2 50.100.000 34 Đặt mua
57 Viettel 0.333333.270 16.000.000 27 Đặt mua
58 Vietnamobile 058.333333.1 14.100.000 32 Đặt mua
59 Viettel 0.333333.460 14.100.000 28 Đặt mua
60 Viettel 0.333333.291 22.200.000 30 Đặt mua
61 Viettel 03333333.22 200.000.000 25 Đặt mua
62 Viettel 0.333333.593 21.900.000 35 Đặt mua
63 Viettel 0.333333.977 22.200.000 41 Đặt mua
64 Viettel 0333333.504 19.000.000 27 Đặt mua
65 Vinaphone 08.333333.90 25.000.000 35 Đặt mua
66 Viettel 0.333333.184 17.600.000 31 Đặt mua
67 Viettel 036.333333.4 40.000.000 31 Đặt mua
68 Viettel 0333.333.770 18.000.000 32 Đặt mua
69 Viettel 0.333333.852 16.000.000 33 Đặt mua
70 Vinaphone 08.333333.08 40.000.000 34 Đặt mua
71 Viettel 0333333.609 29.300.000 33 Đặt mua
72 Vietnamobile 056.333333.2 14.100.000 31 Đặt mua
73 Viettel 0333333.426 19.700.000 30 Đặt mua
74 Viettel 0333.33.3366 600.000.000 33 Đặt mua
75 Viettel 037.333333.5 55.000.000 33 Đặt mua
76 Viettel 0333333.705 24.500.000 30 Đặt mua
77 Viettel 0.333333.673 16.000.000 34 Đặt mua
78 Viettel 0.333333.295 21.900.000 34 Đặt mua
79 Viettel 0.333333.680 16.000.000 32 Đặt mua
80 Viettel 0.333333.260 17.200.000 26 Đặt mua
DMCA.com Protection Status