Sim Lục Quý 3 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.33.33.33.74 12.000.000 37 Đặt mua
2 Viettel 0333333.453 18.000.000 30 Đặt mua
3 Viettel 0.333333.915 16.200.000 33 Đặt mua
4 Viettel 0.333333.044 18.000.000 26 Đặt mua
5 Viettel 0.333333.709 22.500.000 34 Đặt mua
6 Viettel 0333333.840 18.000.000 30 Đặt mua
7 Viettel 0.333333.465 14.400.000 33 Đặt mua
8 Viettel 0333333.423 18.000.000 27 Đặt mua
9 Viettel 0.333333.697 22.500.000 40 Đặt mua
10 Viettel 0.333333.075 16.200.000 30 Đặt mua
11 Viettel 0333333.794 22.500.000 38 Đặt mua
12 Viettel 0.333333.544 17.600.000 31 Đặt mua
13 Viettel 0.333333.460 14.400.000 28 Đặt mua
14 Viettel 0333333.409 19.000.000 31 Đặt mua
15 Viettel 0.333333.065 15.900.000 29 Đặt mua
16 Viettel 0.333333.448 22.100.000 34 Đặt mua
17 Viettel 0.333333.062 15.900.000 26 Đặt mua
18 Viettel 0.333333.184 18.000.000 31 Đặt mua
19 Viettel 0.333333.574 15.200.000 34 Đặt mua
20 Viettel 0.333333.284 19.000.000 32 Đặt mua
21 Viettel 0.333333.714 15.200.000 30 Đặt mua
22 Viettel 0.333333.081 23.700.000 27 Đặt mua
23 Viettel 0.333333.673 16.200.000 34 Đặt mua
24 Viettel 0.333333.291 22.500.000 30 Đặt mua
25 Viettel 0.333333.742 14.100.000 31 Đặt mua
26 Viettel 0.333333.870 16.200.000 33 Đặt mua
27 Viettel 0.333333.021 16.200.000 21 Đặt mua
28 Viettel 0333333.620 18.000.000 26 Đặt mua
29 Viettel 0.333333.260 19.000.000 26 Đặt mua
30 Viettel 0.333333.680 15.900.000 32 Đặt mua
31 Viettel 0.333333.252 31.500.000 27 Đặt mua
32 Viettel 0.333333.195 31.500.000 33 Đặt mua
33 Viettel 0.333333.120 16.200.000 21 Đặt mua
34 Viettel 0.333333.512 18.000.000 26 Đặt mua
35 Viettel 0.333333.173 23.700.000 29 Đặt mua
36 Viettel 0333333.854 18.000.000 35 Đặt mua
37 Viettel 0.333333.096 23.700.000 33 Đặt mua
38 Viettel 0.333333.852 15.900.000 33 Đặt mua
39 Viettel 0.333333.285 22.500.000 33 Đặt mua
40 Viettel 0333333.924 18.000.000 33 Đặt mua
41 Viettel 0333333.841 17.700.000 31 Đặt mua
42 Viettel 0.333333.816 16.200.000 33 Đặt mua
43 Viettel 0.333333.175 22.100.000 31 Đặt mua
44 Viettel 0333333.844 18.000.000 34 Đặt mua
45 Viettel 0.333333.892 23.700.000 37 Đặt mua
46 Viettel 0.333333.906 16.200.000 33 Đặt mua
47 Viettel 0333333.860 18.000.000 32 Đặt mua
48 Viettel 0.333333.817 16.200.000 34 Đặt mua
49 Viettel 0.333333.593 23.700.000 35 Đặt mua
50 Viettel 0.333333.206 16.200.000 26 Đặt mua
51 Viettel 0.333333.591 23.700.000 33 Đặt mua
52 Viettel 0.333333.872 16.200.000 35 Đặt mua
53 Viettel 0.333333.790 21.000.000 34 Đặt mua
54 Viettel 0.333333.224 22.200.000 26 Đặt mua
55 Viettel 0.333333.795 22.500.000 39 Đặt mua
56 Viettel 0.333333.902 16.200.000 29 Đặt mua
57 Viettel 0.333333.782 16.200.000 35 Đặt mua
58 Viettel 0.333333.275 15.900.000 32 Đặt mua
59 Viettel 0.333333.984 15.900.000 39 Đặt mua
60 Viettel 0.333333.849 10.800.000 39 Đặt mua
61 Viettel 0.333333.270 16.200.000 27 Đặt mua
62 Viettel 0.333333.977 22.500.000 41 Đặt mua
63 Viettel 0333333.474 17.300.000 33 Đặt mua
64 Viettel 0.333333.715 16.200.000 31 Đặt mua
65 Viettel 0.333333.762 16.200.000 33 Đặt mua
66 Viettel 0333333.463 18.000.000 31 Đặt mua
67 Viettel 0.333333.295 22.100.000 34 Đặt mua
68 Viettel 0.333333.732 16.200.000 30 Đặt mua
69 Viettel 0.333333.718 16.200.000 34 Đặt mua
70 Viettel 0.333333.708 23.700.000 33 Đặt mua
71 Viettel 0.333333.723 16.200.000 30 Đặt mua
72 Viettel 0333333.652 24.600.000 31 Đặt mua
73 Vinaphone 08.3333333.0 180.000.000 29 Đặt mua
74 Viettel 0333.333.770 18.000.000 32 Đặt mua
75 Vinaphone 08.333333.08 40.000.000 34 Đặt mua
76 Viettel 098.333.3336 336.000.000 41 Đặt mua
77 Viettel 0.333333.004 27.000.000 22 Đặt mua
78 Vietnamobile 052.3333331 18.900.000 26 Đặt mua
79 Viettel 0333.333737 119.000.000 35 Đặt mua
80 Viettel 039.3333337 42.700.000 37 Đặt mua