Sim Lục Quý 4 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0395.299.953 390.000 54 Đặt mua
2 Viettel 0332.77.15.77 390.000 42 Đặt mua
3 Viettel 0384.96.1977 390.000 54 Đặt mua
4 Viettel 0367.962229 390.000 46 Đặt mua
5 Viettel 0367.281.345 650.000 39 Đặt mua
6 Viettel 035.368.1246 390.000 38 Đặt mua
7 Viettel 0332.592.347 390.000 38 Đặt mua
8 Viettel 0333.541.007 390.000 26 Đặt mua
9 Viettel 0356.180.185 390.000 37 Đặt mua
10 Viettel 0398.82.6006 650.000 42 Đặt mua
11 Viettel 0356.91.3363 390.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0395.358.086 390.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0357.48.49.56 390.000 51 Đặt mua
14 Viettel 03939.20102 390.000 29 Đặt mua
15 Viettel 0333.89.2024 390.000 34 Đặt mua
16 Viettel 0332.970.170 390.000 32 Đặt mua
17 Viettel 0385.331.031 390.000 27 Đặt mua
18 Viettel 0365.074.839 390.000 45 Đặt mua
19 Viettel 0332.509.209 390.000 33 Đặt mua
20 Viettel 0332.971.839 390.000 45 Đặt mua
21 Viettel 0347.913.919 650.000 46 Đặt mua
22 Viettel 0369.912.512 390.000 38 Đặt mua
23 Viettel 03.9229.2880 390.000 43 Đặt mua
24 Viettel 0347.84.4004 390.000 34 Đặt mua