Sim Lục Quý 4 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0564.112.558 560.000 37 Đặt mua
2 Vietnamobile 0587.828.818 700.000 55 Đặt mua
3 Vietnamobile 0589.3366.36 700.000 49 Đặt mua
4 Vietnamobile 0583.565.339 700.000 47 Đặt mua
5 Vietnamobile 0564.10.12.15 700.000 25 Đặt mua
6 Vietnamobile 0583.331.224 560.000 31 Đặt mua
7 Vietnamobile 0567.39.69.39 1.680.000 57 Đặt mua
8 Gmobile 0598.1998.42 600.000 55 Đặt mua
9 Vietnamobile 0589.06.16.06 630.000 41 Đặt mua
10 Vietnamobile 0586.882.838 630.000 56 Đặt mua
11 Gmobile 0598.1999.31 630.000 54 Đặt mua
12 Vietnamobile 0567.72.1980 1.100.000 45 Đặt mua
13 Gmobile 05.993.999.32 770.000 58 Đặt mua
14 Vietnamobile 0587.76.55.76 630.000 56 Đặt mua
15 Vietnamobile 05.868.33331 2.280.000 40 Đặt mua
16 Vietnamobile 0585.288.279 630.000 54 Đặt mua
17 Vietnamobile 0587.816.916 700.000 51 Đặt mua
18 Vietnamobile 0583.47.1973 980.000 47 Đặt mua
19 Vietnamobile 0584.819.567 630.000 53 Đặt mua
20 Vietnamobile 0587.657.668 630.000 58 Đặt mua
21 Vietnamobile 0564.101.868 700.000 39 Đặt mua
22 Vietnamobile 0583.74.1996 980.000 52 Đặt mua
23 Vietnamobile 0585.762.168 630.000 48 Đặt mua
24 Gmobile 05.993.999.12 770.000 56 Đặt mua