Sim Lục Quý 4 Đầu Số 07

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.18.1122 1.050.000 39 Đặt mua
2 Mobifone 07.69.69.69.57 2.000.000 64 Đặt mua
3 Mobifone 0798.18.0088 1.200.000 49 Đặt mua
4 Mobifone 078.345.1616 1.500.000 41 Đặt mua
5 Mobifone 0708.33.88.11 1.800.000 39 Đặt mua
6 Mobifone 0783.33.44.22 2.250.000 36 Đặt mua
7 Mobifone 0798.86.9595 1.600.000 66 Đặt mua
8 Mobifone 078.666.111.2 2.050.000 38 Đặt mua
9 Mobifone 079.379.7887 1.500.000 65 Đặt mua
10 Mobifone 0708.88.11.77 2.300.000 47 Đặt mua
11 Mobifone 0703.22.0404 800.000 22 Đặt mua
12 Mobifone 070.333.222.6 2.250.000 28 Đặt mua
13 Mobifone 078.333.000.6 1.890.000 30 Đặt mua
14 Mobifone 078.357.7887 1.200.000 60 Đặt mua
15 Mobifone 078.666.7722 2.900.000 51 Đặt mua
16 Mobifone 079.444.1010 950.000 30 Đặt mua
17 Mobifone 07.69.69.69.81 3.000.000 61 Đặt mua
18 Mobifone 0789.91.7070 1.050.000 48 Đặt mua
19 Mobifone 079.345.0099 1.100.000 46 Đặt mua
20 Mobifone 078.345.0808 1.100.000 43 Đặt mua
21 Mobifone 079.8181.979 4.000.000 59 Đặt mua
22 Mobifone 079.777.0066 2.900.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0797.37.8778 1.600.000 63 Đặt mua
24 Mobifone 0797.17.1188 1.000.000 49 Đặt mua