Sim Lục Quý 4 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.600.600 20.000.000 35 Đặt mua
2 iTelecom 0878.300.300 20.000.000 29 Đặt mua
3 iTelecom 0878.500.500 20.000.000 33 Đặt mua
4 iTelecom 0878.800.800 20.000.000 39 Đặt mua
5 iTelecom 0874.66.43.66 587.000 50 Đặt mua
6 iTelecom 0874.66.5553 419.000 49 Đặt mua
7 iTelecom 087.468.75.75 587.000 57 Đặt mua
8 iTelecom 087.468.72.72 587.000 51 Đặt mua
9 iTelecom 0878.7777.48 1.970.000 63 Đặt mua
10 iTelecom 0879.72.9911 440.000 53 Đặt mua
11 iTelecom 0877.111.619 700.000 41 Đặt mua
12 iTelecom 0877.18.5454 890.000 49 Đặt mua
13 iTelecom 0879.393.766 440.000 58 Đặt mua
14 iTelecom 0878.038.669 440.000 55 Đặt mua
15 iTelecom 0878.393.886 789.000 60 Đặt mua
16 iTelecom 0879.609.979 559.000 64 Đặt mua
17 iTelecom 08.7878.2566 594.000 57 Đặt mua
18 iTelecom 0879.756.528 629.000 57 Đặt mua
19 iTelecom 0878.20.1979 1.259.000 51 Đặt mua
20 iTelecom 0878.638.178 959.000 56 Đặt mua
21 iTelecom 0879.96.5353 534.000 55 Đặt mua
22 iTelecom 0878.257.886 629.000 59 Đặt mua
23 iTelecom 0876.901.123 630.000 37 Đặt mua
24 iTelecom 0879.989.471 456.000 62 Đặt mua