Sim Lục Quý 4 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0797.39.7557 850.000 59 Đặt mua
2 Mobifone 07.69.69.69.57 2.000.000 64 Đặt mua
3 Mobifone 07.9779.8855 2.300.000 65 Đặt mua
4 Mobifone 0708.99.11.77 2.600.000 49 Đặt mua
5 Mobifone 07.9779.5577 2.100.000 63 Đặt mua
6 Mobifone 070.333.2662 1.500.000 32 Đặt mua
7 Mobifone 078.666.888.7 3.700.000 64 Đặt mua
8 Mobifone 0703.27.2020 950.000 23 Đặt mua
9 Mobifone 07.6969.9955 1.500.000 65 Đặt mua
10 Mobifone 0789.91.2525 1.200.000 48 Đặt mua
11 Mobifone 0789.91.2277 850.000 52 Đặt mua
12 Mobifone 0797.17.8787 2.250.000 61 Đặt mua
13 Mobifone 0783.22.88.55 2.900.000 48 Đặt mua
14 Mobifone 079.858.8877 1.000.000 67 Đặt mua
15 Mobifone 078.999.222.0 3.500.000 48 Đặt mua
16 Mobifone 070.333.9494 1.600.000 42 Đặt mua
17 Mobifone 0764.52.6776 750.000 50 Đặt mua
18 Mobifone 0764.25.9922 1.000.000 46 Đặt mua
19 Mobifone 079.345.9191 1.800.000 48 Đặt mua
20 Mobifone 079.444.666.4 1.700.000 50 Đặt mua
21 Mobifone 0765.59.7878 1.200.000 62 Đặt mua
22 Mobifone 078.345.0066 1.250.000 39 Đặt mua
23 Mobifone 0792.150.111 900.000 27 Đặt mua
24 Mobifone 0703.11.0505 1.300.000 22 Đặt mua