Sim Lục Quý 4 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0961.628.253 490.000 42 Đặt mua
2 Viettel 0971.77.12.73 490.000 44 Đặt mua
3 Viettel 096.123.1830 490.000 33 Đặt mua
4 Viettel 0968.426.230 490.000 40 Đặt mua
5 Viettel 0981.533.157 490.000 42 Đặt mua
6 Viettel 0962.297.446 490.000 49 Đặt mua
7 Viettel 0974.574.434 490.000 47 Đặt mua
8 Viettel 0973.74.9931 490.000 52 Đặt mua
9 Viettel 0969.398.418 490.000 57 Đặt mua
10 Viettel 0968.764.975 490.000 61 Đặt mua
11 Viettel 0973.805.371 490.000 43 Đặt mua
12 Viettel 0963.58.0807 490.000 46 Đặt mua
13 Viettel 0985.951.475 490.000 53 Đặt mua
14 Viettel 0989.613.403 490.000 43 Đặt mua
15 Viettel 0969.049.034 490.000 44 Đặt mua
16 Viettel 0984.363.513 490.000 42 Đặt mua
17 Viettel 0961.319.441 490.000 38 Đặt mua
18 Viettel 0977.954.705 490.000 53 Đặt mua
19 Viettel 0961.434.796 490.000 49 Đặt mua
20 Viettel 0971.284.210 490.000 34 Đặt mua
21 Viettel 0986.171.131 950.000 37 Đặt mua
22 Viettel 0977.335.192 490.000 46 Đặt mua
23 Viettel 0971.630.614 490.000 37 Đặt mua
24 Viettel 0982.382.617 490.000 46 Đặt mua