Sim Lục Quý 4 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.300.300 20.000.000 29 Đặt mua
2 iTelecom 0878.500.500 20.000.000 33 Đặt mua
3 iTelecom 0878.800.800 20.000.000 39 Đặt mua
4 iTelecom 0878.600.600 20.000.000 35 Đặt mua
5 iTelecom 087.468.75.75 587.000 57 Đặt mua
6 iTelecom 0874.66.43.66 587.000 50 Đặt mua
7 iTelecom 0874.66.5553 419.000 49 Đặt mua
8 iTelecom 087.468.72.72 587.000 51 Đặt mua
9 iTelecom 0878.392.286 789.000 53 Đặt mua
10 iTelecom 0879.489.499 770.000 67 Đặt mua
11 iTelecom 0878.545.345 789.000 49 Đặt mua
12 iTelecom 0878.383.080 889.000 45 Đặt mua
13 iTelecom 0877.693.879 789.000 64 Đặt mua
14 iTelecom 0879.59.2010 980.000 41 Đặt mua
15 iTelecom 0877.512.639 740.000 48 Đặt mua
16 iTelecom 0878.45.2014 1.040.000 39 Đặt mua
17 iTelecom 0879.757.737 889.000 60 Đặt mua
18 iTelecom 0877.987.652 789.000 59 Đặt mua
19 iTelecom 087.666.9999 417.000.000 69 Đặt mua
20 iTelecom 0877.984.486 789.000 61 Đặt mua
21 iTelecom 0878.394.345 789.000 51 Đặt mua
22 iTelecom 0877.518.388 740.000 55 Đặt mua
23 iTelecom 0879.756.757 889.000 61 Đặt mua
24 iTelecom 0877.12.05.89 950.000 47 Đặt mua