Sim Lục Quý 5 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.8899.86 1.680.000 64 Đặt mua
2 Gmobile 0598.1998.62 600.000 57 Đặt mua
3 Vietnamobile 0587.6776.79 770.000 62 Đặt mua
4 Vietnamobile 0585.304.168 630.000 40 Đặt mua
5 Vietnamobile 0566.71.1959 840.000 49 Đặt mua
6 Vietnamobile 05667.000.71 560.000 32 Đặt mua
7 Vietnamobile 0583.29.11.68 630.000 43 Đặt mua
8 Vietnamobile 0587.744.988 600.000 60 Đặt mua
9 Vietnamobile 0566.553.998 600.000 56 Đặt mua
10 Vietnamobile 0563.566.933 600.000 46 Đặt mua
11 Vietnamobile 0583.36.39.38 630.000 48 Đặt mua
12 Vietnamobile 0563.603.868 700.000 45 Đặt mua
13 Vietnamobile 0589.926.986 700.000 62 Đặt mua
14 Vietnamobile 0566.36.2006 980.000 34 Đặt mua
15 Vietnamobile 0566.802.789 770.000 51 Đặt mua
16 Vietnamobile 0566.59.8839 600.000 59 Đặt mua
17 Vietnamobile 0589.842.868 630.000 58 Đặt mua
18 Vietnamobile 0584.827.668 630.000 54 Đặt mua
19 Vietnamobile 0563.55.91.55 700.000 44 Đặt mua
20 Vietnamobile 0585.77.1981 1.250.000 51 Đặt mua
21 Vietnamobile 0567.72.1994 1.100.000 50 Đặt mua
22 Vietnamobile 0586.678.268 700.000 56 Đặt mua
23 Vietnamobile 0586.679.386 630.000 58 Đặt mua
24 Vietnamobile 0584.19.39.69 980.000 54 Đặt mua