Sim Lục Quý 5 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 038.555555.2 48.000.000 43 Đặt mua
2 Viettel 03.555555.82 39.400.000 43 Đặt mua
3 Viettel 03.555555.75 44.600.000 45 Đặt mua
4 Viettel 03.555555.31 39.400.000 37 Đặt mua
5 Viettel 036.555555.4 28.100.000 43 Đặt mua
6 Viettel 03.555555.72 39.400.000 42 Đặt mua
7 Viettel 03.555555.74 39.400.000 44 Đặt mua
8 Viettel 03.555555.71 39.500.000 41 Đặt mua
9 Viettel 03.555555.81 39.400.000 42 Đặt mua
10 Viettel 03.555555.41 34.500.000 38 Đặt mua
11 Viettel 03.555555.80 39.300.000 41 Đặt mua
12 Viettel 03.555555.42 35.000.000 39 Đặt mua
13 Viettel 03.555555.75 44.600.000 45 Đặt mua
14 Viettel 038.555555.2 48.000.000 43 Đặt mua
15 Viettel 03.555555.51 150.000.000 39 Đặt mua
16 Viettel 03.555555.40 34.500.000 37 Đặt mua
17 Viettel 03.555555.62 39.400.000 41 Đặt mua
18 Viettel 03.555555.34 34.500.000 40 Đặt mua
19 Viettel 03.555555.32 39.400.000 38 Đặt mua
20 Viettel 03.555555.22 49.500.000 37 Đặt mua
21 Viettel 03.555555.27 35.000.000 42 Đặt mua
DMCA.com Protection Status