Sim Lục Quý 5 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.5555555.2 120.000.000 45 Đặt mua
2 Vinaphone 0855.55.5500 60.000.000 38 Đặt mua
3 Vinaphone 084.555555.1 29.300.000 43 Đặt mua
4 Vinaphone 094.5555556 210.000.000 49 Đặt mua
5 Vietnamobile 09.25555552 103.000.000 43 Đặt mua
6 Vinaphone 08.555555.83 66.500.000 49 Đặt mua
7 Vinaphone 08.555555.31 12.900.000 42 Đặt mua
8 Vinaphone 081.5555554 25.000.000 43 Đặt mua
9 Vinaphone 0855.555.567 93.000.000 51 Đặt mua
10 Vinaphone 08.555555.54 200.000.000 47 Đặt mua
11 Vinaphone 084.5555553 25.000.000 45 Đặt mua
12 Vinaphone 08.555555.51 200.000.000 44 Đặt mua
13 Vinaphone 0855.55.5599 200.000.000 56 Đặt mua
14 Vinaphone 081.5555558 50.000.000 47 Đặt mua
15 Vinaphone 081.555555.7 60.000.000 46 Đặt mua
16 Vinaphone 08.555555.41 15.000.000 43 Đặt mua
17 Vinaphone 08.555555.53 200.000.000 46 Đặt mua
DMCA.com Protection Status