Sim Lục Quý 5 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.555555.31 12.900.000 42 Đặt mua
2 Vinaphone 08.555555.41 15.000.000 43 Đặt mua
3 Vinaphone 084.5555553 25.000.000 45 Đặt mua
4 Vinaphone 081.5555554 25.000.000 43 Đặt mua
5 Viettel 036.555555.4 28.100.000 43 Đặt mua
6 Vinaphone 084.555555.1 29.300.000 43 Đặt mua
7 Viettel 03.555555.40 34.100.000 37 Đặt mua
8 Viettel 03.555555.41 34.500.000 38 Đặt mua
9 Viettel 03.555555.34 34.600.000 40 Đặt mua
10 Viettel 03.555555.27 35.000.000 42 Đặt mua
11 Viettel 03.555555.42 35.000.000 39 Đặt mua
12 Viettel 03.555555.80 38.400.000 41 Đặt mua
13 Mobifone 079.555555.1 39.000.000 47 Đặt mua
14 Viettel 03.555555.31 39.000.000 37 Đặt mua
15 Viettel 03.555555.81 39.100.000 42 Đặt mua
16 Viettel 03.555555.71 39.400.000 41 Đặt mua
17 Viettel 03.555555.32 39.500.000 38 Đặt mua
18 Viettel 03.555555.82 39.500.000 43 Đặt mua
19 Viettel 03.555555.74 39.500.000 44 Đặt mua
20 Viettel 03.555555.72 39.500.000 42 Đặt mua
21 Viettel 03.555555.62 39.600.000 41 Đặt mua
22 Vietnamobile 056.5555552 39.900.000 43 Đặt mua
23 Viettel 03.555555.75 44.000.000 45 Đặt mua
24 Viettel 038.555555.2 45.600.000 43 Đặt mua
25 Mobifone 076.5555559 45.800.000 52 Đặt mua
26 Viettel 03.555555.22 50.000.000 37 Đặt mua
27 Vinaphone 081.5555558 50.000.000 47 Đặt mua
28 Mobifone 077.555555.8 59.400.000 52 Đặt mua
29 Vinaphone 0855.55.5500 60.000.000 38 Đặt mua
30 Vinaphone 081.555555.7 60.000.000 46 Đặt mua
31 Vinaphone 08.555555.83 66.500.000 49 Đặt mua
32 Mobifone 079.555555.6 79.000.000 52 Đặt mua
33 Vinaphone 0855.555.567 93.000.000 51 Đặt mua
34 Mobifone 079.555555.8 99.000.000 54 Đặt mua
35 Vietnamobile 09.25555552 103.000.000 43 Đặt mua
36 Vinaphone 08.5555555.2 120.000.000 45 Đặt mua
37 Viettel 03.555555.51 150.000.000 39 Đặt mua
38 Vinaphone 08.555555.51 200.000.000 44 Đặt mua
39 Vinaphone 08.555555.53 200.000.000 46 Đặt mua
40 Vinaphone 08.555555.54 200.000.000 47 Đặt mua
41 Vinaphone 0855.55.5599 200.000.000 56 Đặt mua
42 Vinaphone 094.5555556 210.000.000 49 Đặt mua
DMCA.com Protection Status