Sim Lục Quý 5 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.555555.31 13.500.000 42 Đặt mua
2 Vinaphone 08.55.55.55.41 15.000.000 43 Đặt mua
3 Vinaphone 084.5555553 22.500.000 45 Đặt mua
4 Vinaphone 081.5555554 22.500.000 43 Đặt mua
5 Viettel 036.555555.4 28.100.000 43 Đặt mua
6 Vinaphone 08.555555.02 28.800.000 40 Đặt mua
7 Vinaphone 084.555555.1 29.200.000 43 Đặt mua
8 Viettel 03.555555.34 34.500.000 40 Đặt mua
9 Viettel 03.555555.40 34.500.000 37 Đặt mua
10 Viettel 03.555555.41 34.500.000 38 Đặt mua
11 Viettel 03.555555.42 35.000.000 39 Đặt mua
12 Viettel 03.555555.27 35.000.000 42 Đặt mua
13 Mobifone 079.555555.1 39.000.000 47 Đặt mua
14 Viettel 03.555555.80 39.300.000 41 Đặt mua
15 Viettel 03.555555.32 39.400.000 38 Đặt mua
16 Viettel 03.555555.74 39.400.000 44 Đặt mua
17 Viettel 03.555555.82 39.400.000 43 Đặt mua
18 Viettel 03.555555.72 39.400.000 42 Đặt mua
19 Viettel 03.555555.31 39.400.000 37 Đặt mua
20 Viettel 03.555555.62 39.400.000 41 Đặt mua
21 Viettel 03.555555.81 39.400.000 42 Đặt mua
22 Viettel 03.555555.71 39.500.000 41 Đặt mua
23 Viettel 03.555555.75 44.600.000 45 Đặt mua
24 Vinaphone 081.5555558 46.000.000 47 Đặt mua
25 Viettel 038.555555.2 48.000.000 43 Đặt mua
26 Mobifone 076.5555559 49.500.000 52 Đặt mua
27 Vinaphone 0855.55.5500 59.300.000 38 Đặt mua
28 Vinaphone 081.555555.7 59.300.000 46 Đặt mua
29 Vinaphone 08.555555.83 69.400.000 49 Đặt mua
30 Mobifone 079.555555.6 78.500.000 52 Đặt mua
31 Vinaphone 0855.555.567 85.100.000 51 Đặt mua
32 Mobifone 079.555555.8 98.500.000 54 Đặt mua
33 Vinaphone 08.5555555.2 120.000.000 45 Đặt mua
34 Viettel 03.555555.51 150.000.000 39 Đặt mua
35 Vinaphone 0855.55.5599 175.000.000 56 Đặt mua
36 Vinaphone 08.555555.51 175.000.000 44 Đặt mua
37 Vinaphone 08.555555.53 175.000.000 46 Đặt mua
38 Vinaphone 08.555555.54 175.000.000 47 Đặt mua
39 Vinaphone 094.5555556 210.000.000 49 Đặt mua