Sim Lục Quý 6 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0385.170.970 550.000 40 Đặt mua
2 Viettel 0972.180.527 490.000 41 Đặt mua
3 Viettel 0969.416.780 490.000 50 Đặt mua
4 Viettel 0971.157.542 490.000 41 Đặt mua
5 Viettel 0388.170.670 390.000 40 Đặt mua
6 Viettel 0961.434.796 490.000 49 Đặt mua
7 Viettel 0969.088.913 490.000 53 Đặt mua
8 Viettel 0965.248.317 490.000 45 Đặt mua
9 Viettel 0966.917.010 490.000 39 Đặt mua
10 Viettel 0977.532.249 490.000 48 Đặt mua
11 Viettel 0975.093.241 490.000 40 Đặt mua
12 Viettel 0982.18.3767 490.000 51 Đặt mua
13 Viettel 0974.954.904 490.000 51 Đặt mua
14 Viettel 0354.999.518 650.000 53 Đặt mua
15 Viettel 0344.873.273 390.000 41 Đặt mua
16 Viettel 0332.509.209 390.000 33 Đặt mua
17 Viettel 0374.065.139 390.000 38 Đặt mua
18 Viettel 0968.352.520 490.000 40 Đặt mua
19 Viettel 0862.665.014 490.000 38 Đặt mua
20 Viettel 0972.144.350 490.000 35 Đặt mua
21 Viettel 0971.527.990 490.000 49 Đặt mua
22 Viettel 0984.011.031 950.000 27 Đặt mua
23 Viettel 0332.971.839 390.000 45 Đặt mua
24 Viettel 0867.946.460 490.000 50 Đặt mua