Sim Lục Quý 6 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 08.96666669 368.000.000 62 Đặt mua
2 Mobifone 089.6666660 95.000.000 53 Đặt mua
3 Mobifone 089.6666663 100.000.000 56 Đặt mua
4 Mobifone 089.6666661 95.000.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 089.6666662 95.000.000 55 Đặt mua
6 Mobifone 089.6666667 100.000.000 60 Đặt mua
7 Mobifone 089.6666664 80.000.000 57 Đặt mua
8 Mobifone 089.6666665 95.000.000 58 Đặt mua
9 Viettel 09.666666.33 368.000.000 51 Đặt mua
10 Vietnamobile 05.666666.29 14.000.000 52 Đặt mua
11 Vietnamobile 05.666666.17 8.950.000 49 Đặt mua
12 Viettel 03.666666.69 450.000.000 54 Đặt mua
13 Mobifone 07.666666.12 34.400.000 46 Đặt mua
14 Vietnamobile 05.666666.25 8.950.000 48 Đặt mua
15 Viettel 0366.66.6688 300.000.000 55 Đặt mua
16 Viettel 03.666666.81 90.600.000 48 Đặt mua
17 Mobifone 07.666666.13 20.700.000 47 Đặt mua
18 Mobifone 07.66666686 148.000.000 57 Đặt mua
19 Viettel 03.666666.42 24.000.000 45 Đặt mua
20 Vietnamobile 05.666666.47 9.950.000 52 Đặt mua
21 Viettel 03.666666.87 90.600.000 54 Đặt mua
22 iTelecom 087.666666.8 150.000.000 59 Đặt mua
23 Vinaphone 08.46666664 48.600.000 52 Đặt mua
24 Mobifone 079.666666.9 159.000.000 61 Đặt mua
25 Viettel 037.6666662 31.300.000 48 Đặt mua
26 Gmobile 0996.666.668 1.460.000.000 62 Đặt mua
27 Vietnamobile 05.666666.12 14.000.000 44 Đặt mua
28 Mobifone 079.666666.8 199.000.000 60 Đặt mua
29 Viettel 09.666666.53 144.000.000 53 Đặt mua
30 Vietnamobile 05.666666.32 8.860.000 46 Đặt mua
31 iTelecom 087.666666.9 67.500.000 60 Đặt mua
32 Vietnamobile 05.666666.84 8.950.000 53 Đặt mua
33 Viettel 058.666666.7 27.500.000 56 Đặt mua