Sim Lục Quý 7 Đầu Số 07

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.300.300 20.000.000 29 Đặt mua
2 iTelecom 0878.500.500 20.000.000 33 Đặt mua
3 iTelecom 0878.600.600 20.000.000 35 Đặt mua
4 iTelecom 0878.800.800 20.000.000 39 Đặt mua
5 iTelecom 0874.66.5553 419.000 49 Đặt mua
6 iTelecom 087.468.75.75 587.000 57 Đặt mua
7 iTelecom 087.468.72.72 587.000 51 Đặt mua
8 iTelecom 0874.66.43.66 587.000 50 Đặt mua
9 iTelecom 0878.7777.83 2.330.000 62 Đặt mua
10 iTelecom 0879.73.0166 594.000 47 Đặt mua
11 iTelecom 0877.111.869 700.000 48 Đặt mua
12 iTelecom 0878.532.567 880.000 51 Đặt mua
13 iTelecom 0879.75.7171 959.000 52 Đặt mua
14 iTelecom 0879.393.893 830.000 59 Đặt mua
15 iTelecom 0878.038.818 440.000 51 Đặt mua
16 iTelecom 0878.386.828 789.000 58 Đặt mua
17 iTelecom 0879.591.858 559.000 60 Đặt mua
18 iTelecom 08.7878.2638 540.000 57 Đặt mua
19 iTelecom 0879.756.540 690.000 51 Đặt mua
20 iTelecom 0878.22.1981 1.340.000 46 Đặt mua
21 iTelecom 0878.798.890 959.000 64 Đặt mua
22 iTelecom 0879.965.929 456.000 64 Đặt mua
23 iTelecom 0878.267.866 699.000 58 Đặt mua
24 iTelecom 0876.729.989 740.000 65 Đặt mua