Sim Lục Quý 7 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08.777777.61 31.300.000 57 Đặt mua
2 iTelecom 08.777777.18 31.300.000 59 Đặt mua
3 iTelecom 08.777777.53 26.000.000 58 Đặt mua
4 Mobifone 0777777.457 20.000.000 58 Đặt mua
5 Mobifone 0777777.291 12.200.000 54 Đặt mua
6 Mobifone 0777777.264 9.360.000 54 Đặt mua
7 Mobifone 0777777.184 15.500.000 55 Đặt mua
8 Mobifone 0777777.425 7.550.000 53 Đặt mua
9 Mobifone 0777777.812 11.100.000 53 Đặt mua
10 Mobifone 0777.777.158 25.700.000 56 Đặt mua
11 Mobifone 0777777.230 12.200.000 47 Đặt mua
12 Mobifone 0.777777.034 14.100.000 49 Đặt mua
13 Mobifone 0777777.530 9.360.000 50 Đặt mua
14 iTelecom 08.777777.04 31.300.000 54 Đặt mua
15 Viettel 03777777.32 33.200.000 50 Đặt mua
16 Mobifone 0.777777.665 19.900.000 59 Đặt mua