Sim Lục Quý 8 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0352.530.869 390.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0347.84.4004 390.000 34 Đặt mua
3 Viettel 0325.337.316 390.000 33 Đặt mua
4 Viettel 0327.490.239 390.000 39 Đặt mua
5 Viettel 0376.301.058 390.000 33 Đặt mua
6 Viettel 0332.509.209 390.000 33 Đặt mua
7 Viettel 0363.490.439 390.000 41 Đặt mua
8 Viettel 0385.530.938 390.000 44 Đặt mua
9 Viettel 0337.26.10.87 390.000 37 Đặt mua
10 Viettel 0398.82.6006 650.000 42 Đặt mua
11 Viettel 0337.806.599 390.000 50 Đặt mua
12 Viettel 0364.28.1239 390.000 38 Đặt mua
13 Viettel 0394.356.056 390.000 41 Đặt mua
14 Viettel 0384.96.1977 390.000 54 Đặt mua
15 Viettel 0353.3232.08 390.000 29 Đặt mua
16 Viettel 0374.065.139 390.000 38 Đặt mua
17 Viettel 0358.428.199 390.000 49 Đặt mua
18 Viettel 0377.423.278 390.000 43 Đặt mua
19 Viettel 0366.159.175 390.000 43 Đặt mua
20 Viettel 0388.03.1128 390.000 34 Đặt mua
21 Viettel 0367.962229 390.000 46 Đặt mua
22 Viettel 0332.971.839 390.000 45 Đặt mua
23 Viettel 0395.358.086 390.000 47 Đặt mua
24 Viettel 0357.48.49.56 390.000 51 Đặt mua