Sim Lục Quý 8 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 05.993.999.24 770.000 59 Đặt mua
2 Vietnamobile 0584.838.579 840.000 57 Đặt mua
3 Vietnamobile 0566.770.773 630.000 48 Đặt mua
4 Gmobile 0598.1999.26 630.000 58 Đặt mua
5 Vietnamobile 0584.818.168 980.000 49 Đặt mua
6 Vietnamobile 0583.29.1978 980.000 52 Đặt mua
7 Vietnamobile 0584.19.2011 980.000 31 Đặt mua
8 Vietnamobile 0584.83.5979 700.000 58 Đặt mua
9 Vietnamobile 0583.16.1995 980.000 47 Đặt mua
10 Vietnamobile 0583.387.168 630.000 49 Đặt mua
11 Gmobile 0598.1999.53 630.000 58 Đặt mua
12 Vietnamobile 0563.539.886 600.000 53 Đặt mua
13 Gmobile 0598.1999.43 630.000 57 Đặt mua
14 Vietnamobile 0586.47.1975 980.000 52 Đặt mua
15 Vietnamobile 0584.83.2011 980.000 32 Đặt mua
16 Vietnamobile 0583.737.998 600.000 59 Đặt mua
17 Vietnamobile 0589.212.779 700.000 50 Đặt mua
18 Vietnamobile 0586.858.696 700.000 61 Đặt mua
19 Vietnamobile 0586.868.909 600.000 59 Đặt mua
20 Vietnamobile 0587.559.554 630.000 53 Đặt mua
21 Vietnamobile 0586.55.12.55 700.000 42 Đặt mua
22 Vietnamobile 0584.839.539 700.000 54 Đặt mua
23 Vietnamobile 0566.44.2332 600.000 35 Đặt mua
24 Vietnamobile 0567.718.788 600.000 57 Đặt mua