Sim Lục Quý 8 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0783.339.779 28.000.000 56 Đặt mua
2 Viettel 038.44.17777 23.000.000 48 Đặt mua
3 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000 31 Đặt mua
4 Mobifone 0898.879.888 25.000.000 73 Đặt mua
5 Vinaphone 0912.71.7799 20.000.000 52 Đặt mua
6 Mobifone 0909.341.888 26.000.000 50 Đặt mua
7 Vinaphone 0918.55.3456 39.000.000 46 Đặt mua
8 Mobifone 0909.395.666 43.000.000 53 Đặt mua
9 Vinaphone 0915.688.777 26.000.000 58 Đặt mua
10 Mobifone 0938.179.666 46.000.000 55 Đặt mua
11 Mobifone 0909.811.666 46.000.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0989.299.699 48.000.000 70 Đặt mua
13 Mobifone 0938.16.0000 30.000.000 27 Đặt mua
14 Mobifone 090.11.01234 50.000.000 21 Đặt mua
15 Mobifone 0909.488.666 40.000.000 56 Đặt mua
16 Viettel 0968.11.77.88 45.000.000 55 Đặt mua
17 Vinaphone 091797.8899 30.000.000 67 Đặt mua
18 Mobifone 093.166.3456 42.000.000 43 Đặt mua
19 Viettel 0984.79.7799 39.000.000 69 Đặt mua
20 Vinaphone 0948.22.66.99 40.000.000 55 Đặt mua
21 Mobifone 0901.288.886 48.000.000 50 Đặt mua
22 Vinaphone 09.1234.8555 39.000.000 42 Đặt mua
23 Viettel 0979.02.8866 26.000.000 55 Đặt mua
24 Mobifone 0903.024.666 39.000.000 36 Đặt mua