Sim Lục Quý 8 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.368.3535 1.000.000 48 Đặt mua
2 Mobifone 078.999.000.6 2.900.000 48 Đặt mua
3 Mobifone 0703.22.1212 1.800.000 20 Đặt mua
4 Mobifone 0898.87.2211 800.000 46 Đặt mua
5 Mobifone 078.368.0404 950.000 40 Đặt mua
6 Mobifone 0789.92.9889 3.300.000 69 Đặt mua
7 Mobifone 0786.77.99.55 2.500.000 63 Đặt mua
8 Mobifone 0708.31.11.77 850.000 35 Đặt mua
9 Mobifone 070.333.1972 2.500.000 35 Đặt mua
10 Viettel 09.8118.5522 4.000.000 41 Đặt mua
11 Mobifone 0708.69.2299 1.000.000 52 Đặt mua
12 Mobifone 07.9222.1000 1.100.000 23 Đặt mua
13 Mobifone 078.333.777.5 2.250.000 50 Đặt mua
14 Mobifone 07.69.69.69.20 1.800.000 54 Đặt mua
15 Mobifone 079.345.9977 1.300.000 60 Đặt mua
16 Mobifone 078.999.777.2 1.890.000 65 Đặt mua
17 Mobifone 0789.91.3636 1.450.000 52 Đặt mua
18 Mobifone 07.68.68.68.64 5.900.000 59 Đặt mua
19 Mobifone 0789.91.6262 1.200.000 50 Đặt mua
20 Mobifone 0707.74.6677 1.200.000 51 Đặt mua
21 Mobifone 0789.92.2255 1.200.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 078.333.2442 1.300.000 36 Đặt mua
23 Mobifone 0708.99.33.44 2.500.000 47 Đặt mua
24 Mobifone 0789.92.1166 950.000 49 Đặt mua