Sim Lục Quý 8 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0865.265.028 490.000 42 Đặt mua
2 Viettel 0867.946.460 490.000 50 Đặt mua
3 Viettel 0866.213.291 490.000 38 Đặt mua
4 Viettel 0867.306.358 490.000 46 Đặt mua
5 Viettel 0862.665.014 490.000 38 Đặt mua
6 Viettel 0867.207.077 490.000 44 Đặt mua
7 Viettel 0867.345.515 490.000 44 Đặt mua
8 Viettel 0867.255.819 490.000 51 Đặt mua
9 Viettel 0868.695.082 490.000 52 Đặt mua
10 Viettel 0869.579.818 1.300.000 61 Đặt mua
11 Viettel 0866.387.259 490.000 54 Đặt mua
12 Viettel 0867.338.006 490.000 41 Đặt mua
13 Viettel 0867.589.916 490.000 59 Đặt mua
14 Viettel 0866.39.89.06 490.000 55 Đặt mua
15 Viettel 0867.345.160 490.000 40 Đặt mua
16 Viettel 0867.36.9299 900.000 59 Đặt mua
17 Viettel 0866.373.229 490.000 46 Đặt mua
18 Viettel 0869.717.327 490.000 50 Đặt mua
19 Viettel 0866.385.198 490.000 54 Đặt mua
20 Viettel 0867.334.112 490.000 35 Đặt mua
21 Viettel 0867.332.189 490.000 47 Đặt mua
22 Viettel 0869.552.161 490.000 43 Đặt mua
23 Viettel 0866.219.108 490.000 41 Đặt mua
24 Viettel 0869.70.75.27 490.000 51 Đặt mua