Sim Lục Quý 8 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.637.264 490.000 45 Đặt mua
2 Viettel 0962.65.2827 490.000 47 Đặt mua
3 Viettel 0971.849.642 490.000 50 Đặt mua
4 Viettel 0987.488.924 490.000 59 Đặt mua
5 Viettel 0974.713.429 490.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0981.84.40.43 490.000 41 Đặt mua
7 Viettel 0973.74.9931 490.000 52 Đặt mua
8 Viettel 0963.530.783 490.000 44 Đặt mua
9 Viettel 0963.001.452 490.000 30 Đặt mua
10 Viettel 0964.832.108 490.000 41 Đặt mua
11 Viettel 0971.902.877 490.000 50 Đặt mua
12 Viettel 0967.413.481 490.000 43 Đặt mua
13 Viettel 0961.471.291 490.000 40 Đặt mua
14 Viettel 0961.403.790 490.000 39 Đặt mua
15 Viettel 0973.108.461 490.000 39 Đặt mua
16 Viettel 0969.415.178 490.000 50 Đặt mua
17 Viettel 0964.589.774 490.000 59 Đặt mua
18 Viettel 0967.244.023 490.000 37 Đặt mua
19 Viettel 0973.643.631 490.000 42 Đặt mua
20 Viettel 0965.154.745 490.000 46 Đặt mua
21 Viettel 0967.54.50.35 490.000 44 Đặt mua
22 Viettel 0981.672.052 490.000 40 Đặt mua
23 Viettel 0985.463.755 490.000 52 Đặt mua
24 Viettel 0962.146.621 490.000 37 Đặt mua