Sim Lục Quý 8 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.9779.2299 2.600.000 61 Đặt mua
2 Mobifone 078.333.777.8 4.900.000 53 Đặt mua
3 Mobifone 078.999.666.1 3.300.000 61 Đặt mua
4 Viettel 0971.20.2200 3.800.000 23 Đặt mua
5 Viettel 09.7117.2200 3.800.000 29 Đặt mua
6 Mobifone 079.4447.333 2.250.000 44 Đặt mua
7 Mobifone 07.68.68.68.04 5.000.000 53 Đặt mua
8 Viettel 09.7117.8484 3.500.000 49 Đặt mua
9 Mobifone 079.379.7575 2.500.000 59 Đặt mua
10 Mobifone 078.333.7373 2.900.000 44 Đặt mua
11 Mobifone 07.6969.6262 4.250.000 53 Đặt mua
12 Mobifone 078.333.999.0 3.300.000 51 Đặt mua
13 Mobifone 0765.88.5858 3.300.000 60 Đặt mua
14 Mobifone 07.68.68.68.17 5.000.000 57 Đặt mua
15 Mobifone 079.444.666.7 2.000.000 53 Đặt mua
16 Mobifone 07.9779.5757 2.050.000 63 Đặt mua
17 Mobifone 07.6969.4949 2.250.000 63 Đặt mua
18 Mobifone 079.444.3.222 2.050.000 37 Đặt mua
19 Mobifone 079.4445.222 2.250.000 39 Đặt mua
20 Mobifone 0789.92.8866 2.450.000 63 Đặt mua
21 Mobifone 07.69.69.69.46 4.500.000 62 Đặt mua
22 Mobifone 076.444.8668 4.500.000 53 Đặt mua
23 Mobifone 089.887.9090 2.900.000 58 Đặt mua
24 Mobifone 078.999.6556 2.250.000 64 Đặt mua