Sim Lục Quý 8 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.68.68.68.74 5.500.000 60 Đặt mua
2 Mobifone 079997.9669 5.800.000 71 Đặt mua
3 Mobifone 0898.87.3399 5.800.000 64 Đặt mua
4 Mobifone 07.68.68.68.20 5.500.000 51 Đặt mua
5 Viettel 0971.61.6611 6.400.000 38 Đặt mua
6 Mobifone 07.67.67.67.23 7.500.000 51 Đặt mua
7 Viettel 097.123.4141 5.300.000 32 Đặt mua
8 Mobifone 079.8887.555 5.500.000 62 Đặt mua
9 Viettel 096.123.0077 5.700.000 35 Đặt mua
10 Viettel 097.123.9955 5.700.000 50 Đặt mua
11 Viettel 097.123.0505 7.300.000 32 Đặt mua
12 Mobifone 07.68.68.68.45 5.500.000 58 Đặt mua
13 Viettel 0971.51.11.55 5.700.000 35 Đặt mua
14 Mobifone 07.6868.7575 5.800.000 59 Đặt mua
15 Mobifone 07.68.68.68.17 5.000.000 57 Đặt mua
16 Mobifone 07.85.85.85.66 8.800.000 58 Đặt mua
17 Mobifone 07.68.68.68.32 7.900.000 54 Đặt mua
18 Mobifone 07.68.68.68.94 5.500.000 62 Đặt mua
19 Viettel 09.6116.4141 5.300.000 33 Đặt mua
20 Viettel 09.7117.8822 5.200.000 45 Đặt mua
21 Mobifone 07.68.68.68.25 5.500.000 56 Đặt mua
22 Mobifone 0789.92.8668 6.800.000 63 Đặt mua
23 Mobifone 078677.6668 5.500.000 61 Đặt mua
24 Mobifone 07.68.68.68.41 5.500.000 54 Đặt mua