Sim Lục Quý 8 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.33.11.00 790.000 18 Đặt mua
2 Mobifone 0703.33.66.44 690.000 36 Đặt mua
3 Mobifone 0783.33.88.44 790.000 48 Đặt mua
4 Mobifone 0703.33.00.66 790.000 28 Đặt mua
5 Mobifone 0794.44.22.33 790.000 38 Đặt mua
6 Mobifone 0797.77.88.22 890.000 57 Đặt mua
7 Mobifone 0703.33.22.00 790.000 20 Đặt mua
8 Mobifone 0703.11.66.00 690.000 24 Đặt mua
9 Mobifone 0703.11.55.33 790.000 28 Đặt mua
10 Mobifone 0708.33.88.77 790.000 51 Đặt mua
11 Mobifone 0797.77.88.11 890.000 55 Đặt mua
12 Mobifone 0792.666.500 390.000 41 Đặt mua
13 Mobifone 0786.77.88.33 790.000 57 Đặt mua
14 Mobifone 0792.66.99.77 890.000 62 Đặt mua
15 Mobifone 0783.33.22.55 790.000 38 Đặt mua
16 Mobifone 0794.44.11.66 790.000 42 Đặt mua
17 Mobifone 0703.33.99.44 790.000 42 Đặt mua
18 Mobifone 0703.33.22.77 790.000 34 Đặt mua
19 Mobifone 0792.666.411 390.000 42 Đặt mua
20 Mobifone 0792.22.00.88 890.000 38 Đặt mua
21 Mobifone 0797.77.44.55 890.000 55 Đặt mua
22 Mobifone 0792.22.00.11 790.000 24 Đặt mua
23 Mobifone 0783.22.99.00 790.000 40 Đặt mua
24 Mobifone 0792.666.144 390.000 45 Đặt mua