Sim Lục Quý 8 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0343.551.479 390.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0979.648.220 490.000 47 Đặt mua
3 Viettel 0333.89.2024 390.000 34 Đặt mua
4 Viettel 0982.46.7050 490.000 41 Đặt mua
5 Viettel 0971.849.642 490.000 50 Đặt mua
6 Viettel 0986.769.206 490.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0989.4689.21 490.000 56 Đặt mua
8 Viettel 0353.3232.08 390.000 29 Đặt mua
9 Viettel 0349.885.385 390.000 53 Đặt mua
10 Viettel 097779.7231 490.000 52 Đặt mua
11 Viettel 0867.275.700 490.000 42 Đặt mua
12 Viettel 039.222.6202 390.000 28 Đặt mua
13 Viettel 0967.311.912 490.000 39 Đặt mua
14 Viettel 0973.74.9931 490.000 52 Đặt mua
15 Viettel 096.123.1830 490.000 33 Đặt mua
16 Viettel 0961.723.914 490.000 42 Đặt mua
17 Viettel 0961.914.206 490.000 38 Đặt mua
18 Viettel 0971.261.487 490.000 45 Đặt mua
19 Viettel 0975.740.807 490.000 47 Đặt mua
20 Viettel 097.2020.541 490.000 30 Đặt mua
21 Viettel 0377.423.278 390.000 43 Đặt mua
22 Viettel 0388.03.1128 390.000 34 Đặt mua
23 Viettel 0977.532.249 490.000 48 Đặt mua
24 Viettel 0372.115.001 390.000 20 Đặt mua