Sim Lục Quý 9 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0708.99.11.77 2.600.000 49 Đặt mua
2 Mobifone 0783.33.44.11 2.250.000 34 Đặt mua
3 Mobifone 0783.33.99.77 2.000.000 56 Đặt mua
4 Mobifone 0792.33.88.77 2.250.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 079.777.8811 3.500.000 55 Đặt mua
6 Mobifone 078.345.1979 3.900.000 53 Đặt mua
7 Mobifone 0783.22.00.66 2.100.000 34 Đặt mua
8 Mobifone 07.04.40.04.04 4.600.000 23 Đặt mua
9 Mobifone 078.999.8585 2.350.000 68 Đặt mua
10 Mobifone 0783.33.00.77 2.300.000 38 Đặt mua
11 Mobifone 07.9779.17.17 2.300.000 55 Đặt mua
12 Mobifone 078.666.999.7 3.900.000 67 Đặt mua
13 Mobifone 0783.22.99.11 2.000.000 42 Đặt mua
14 Mobifone 0783.22.11.77 2.500.000 38 Đặt mua
15 Mobifone 07.6868.5885 2.250.000 61 Đặt mua
16 Mobifone 07.9779.8787 2.500.000 69 Đặt mua
17 Mobifone 07.67.67.67.43 3.800.000 53 Đặt mua
18 Mobifone 0798.68.0123 2.300.000 44 Đặt mua
19 Mobifone 070.888.6767 2.300.000 57 Đặt mua
20 Mobifone 0783.33.55.22 2.000.000 38 Đặt mua
21 Mobifone 078.666.000.4 2.000.000 37 Đặt mua
22 Mobifone 0703.22.88.77 2.300.000 44 Đặt mua
23 Mobifone 078.999.5665 2.250.000 64 Đặt mua
24 Mobifone 0789.86.5588 2.100.000 64 Đặt mua