Sim Lục Quý 9 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 024.22.06.06.06 20.000.000 28 Đặt mua
2 Máy bàn 024.22.118811 2.850.000 30 Đặt mua
3 Máy bàn 028.2204.2277 2.830.000 36 Đặt mua
4 Máy bàn 024.6295.3666 2.630.000 49 Đặt mua
5 Máy bàn 028.6681.2266 2.830.000 47 Đặt mua
6 Máy bàn 024.6656.4545 2.630.000 47 Đặt mua
7 Máy bàn 028.66799699 2.720.000 71 Đặt mua
8 Máy bàn 024.6689.3888 2.630.000 62 Đặt mua
9 Máy bàn 02466.833.299 1.900.000 52 Đặt mua
10 Máy bàn 028.2207.3311 2.830.000 29 Đặt mua
11 Máy bàn 024.2238.0033 2.630.000 27 Đặt mua
12 Máy bàn 024.66.722228 2.520.000 41 Đặt mua
13 Máy bàn 024.6682.3999 2.630.000 58 Đặt mua
14 Máy bàn 028.2265.7444 2.830.000 44 Đặt mua
15 Máy bàn 028.2218.4422 2.830.000 35 Đặt mua
16 Máy bàn 028.6274.9595 2.830.000 57 Đặt mua
17 Máy bàn 024.6329.2666 2.630.000 46 Đặt mua
18 Máy bàn 024.6684.8585 2.630.000 56 Đặt mua
19 Máy bàn 028.6673.9911 2.830.000 52 Đặt mua
20 Máy bàn 028.6682.3355 2.830.000 48 Đặt mua
21 Máy bàn 028.22.668811 3.250.000 44 Đặt mua
22 Máy bàn 024.2210.4488 2.630.000 35 Đặt mua
23 Máy bàn 028.2201.8555 2.830.000 38 Đặt mua
24 Máy bàn 028.6271.9988 2.830.000 60 Đặt mua