Sim Lục Quý 9 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0928.00.32.32 1.240.000 29 Đặt mua
3 Vietnamobile 0926.00.77.44 1.240.000 39 Đặt mua
4 Vietnamobile 0926.755.000 1.440.000 34 Đặt mua
5 Vietnamobile 0926.11.00.88 3.290.000 35 Đặt mua
6 Vietnamobile 0926.47.78.78 2.740.000 58 Đặt mua
7 Vietnamobile 0926.17.57.57 2.240.000 49 Đặt mua
8 Vietnamobile 0926.551.444 1.040.000 40 Đặt mua
9 Vietnamobile 0926.55.11.00 1.240.000 29 Đặt mua
10 Vietnamobile 0926.63.11.55 629.000 38 Đặt mua
11 Vietnamobile 0926.11.66.44 1.240.000 39 Đặt mua
12 Vietnamobile 0926.07.78.78 3.290.000 54 Đặt mua
13 Vietnamobile 0927.433.168 740.000 43 Đặt mua
14 Vietnamobile 0926.72.02.02 840.000 30 Đặt mua
15 Vietnamobile 0926.11.99.33 2.440.000 43 Đặt mua
16 Vietnamobile 0926.11.99.00 2.240.000 37 Đặt mua
17 Vietnamobile 0926.455.000 1.440.000 31 Đặt mua
18 Vietnamobile 0926.55.00.44 1.240.000 35 Đặt mua
19 Vietnamobile 0926.19.15.15 1.440.000 39 Đặt mua
20 Vietnamobile 0926.55.00.66 2.740.000 39 Đặt mua
21 Vietnamobile 0926.11.99.77 2.440.000 51 Đặt mua
22 Vietnamobile 0926.477.000 1.440.000 35 Đặt mua
23 Vietnamobile 0926.64.00.88 629.000 43 Đặt mua
24 Vietnamobile 0926.53.03.03 840.000 31 Đặt mua