Sim Lục Quý 9 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0961.087.134 490.000 39 Đặt mua
2 Viettel 0347.84.4004 390.000 34 Đặt mua
3 Viettel 0332.406.439 390.000 34 Đặt mua
4 Viettel 0984.363.513 490.000 42 Đặt mua
5 Viettel 0973.364.398 490.000 52 Đặt mua
6 Viettel 0989.193.671 490.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0984.011.031 950.000 27 Đặt mua
8 Viettel 0358.319.921 390.000 41 Đặt mua
9 Viettel 0328.650.115 390.000 31 Đặt mua
10 Viettel 0365.414.614 390.000 34 Đặt mua
11 Viettel 0867.33.0108 490.000 36 Đặt mua
12 Viettel 0396.72.1114 390.000 34 Đặt mua
13 Viettel 0973.011.654 490.000 36 Đặt mua
14 Viettel 0968.352.520 490.000 40 Đặt mua
15 Viettel 0974.724.173 490.000 44 Đặt mua
16 Viettel 0961.42.1002 490.000 25 Đặt mua
17 Viettel 0963.363.047 490.000 41 Đặt mua
18 Viettel 0962.65.2827 490.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0971.637.264 490.000 45 Đặt mua
20 Viettel 0977.02.7471 490.000 44 Đặt mua
21 Viettel 0971.77.12.73 490.000 44 Đặt mua
22 Viettel 0328.835.118 390.000 39 Đặt mua
23 Viettel 038.99.512.99 390.000 55 Đặt mua
24 Viettel 0395.299.953 390.000 54 Đặt mua