Sim Lục Quý 9 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.777.2233 5.800.000 47 Đặt mua
2 Mobifone 07.67.67.67.01 3.800.000 47 Đặt mua
3 Mobifone 079.4447.222 2.250.000 41 Đặt mua
4 Mobifone 07.68.68.68.27 5.500.000 58 Đặt mua
5 Mobifone 0783.22.7676 1.000.000 48 Đặt mua
6 Mobifone 07.68.68.68.51 7.800.000 55 Đặt mua
7 Viettel 0961.81.3030 1.700.000 31 Đặt mua
8 Mobifone 0798.18.4949 1.100.000 59 Đặt mua
9 Mobifone 0792.555.656 2.900.000 50 Đặt mua
10 Viettel 0971.14.0202 1.600.000 26 Đặt mua
11 Mobifone 07.68.68.68.50 5.000.000 54 Đặt mua
12 Mobifone 079.444.1.555 4.650.000 44 Đặt mua
13 Mobifone 0797.39.3737 1.200.000 55 Đặt mua
14 Mobifone 0797.17.2992 1.500.000 53 Đặt mua
15 Mobifone 070.888.0660 1.900.000 43 Đặt mua
16 Mobifone 089.887.5544 1.000.000 58 Đặt mua
17 Mobifone 089.887.7117 1.000.000 56 Đặt mua
18 Mobifone 0898.87.1414 800.000 50 Đặt mua
19 Mobifone 0708.33.5151 1.000.000 33 Đặt mua
20 Viettel 0971.19.0303 1.600.000 33 Đặt mua
21 Mobifone 0789.91.7171 1.050.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 07.69.69.69.12 2.500.000 55 Đặt mua
23 Mobifone 079.8887.555 5.500.000 62 Đặt mua
24 Mobifone 0708.68.1717 1.000.000 45 Đặt mua