Sim Lục Quý 9 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0973.805.371 490.000 43 Đặt mua
2 Viettel 0971.742.661 490.000 43 Đặt mua
3 Viettel 0969.398.418 490.000 57 Đặt mua
4 Viettel 0967.721.532 490.000 42 Đặt mua
5 Viettel 0982.18.3767 490.000 51 Đặt mua
6 Viettel 0975.401.927 490.000 44 Đặt mua
7 Viettel 0332.174.539 390.000 37 Đặt mua
8 Viettel 0328.931.869 390.000 49 Đặt mua
9 Viettel 0385.170.970 550.000 40 Đặt mua
10 Viettel 0869.579.818 1.300.000 61 Đặt mua
11 Viettel 0986.438.194 490.000 52 Đặt mua
12 Viettel 0966.917.010 490.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0982.382.617 490.000 46 Đặt mua
14 Viettel 0978.407.035 490.000 43 Đặt mua
15 Viettel 0965.078.247 490.000 48 Đặt mua
16 Viettel 0965.154.745 490.000 46 Đặt mua
17 Viettel 0971.902.877 490.000 50 Đặt mua
18 Viettel 0967.311.912 490.000 39 Đặt mua
19 Viettel 0977.335.192 490.000 46 Đặt mua
20 Viettel 0981.918.094 490.000 49 Đặt mua
21 Viettel 0352.530.869 390.000 41 Đặt mua
22 Viettel 0376.983.068 390.000 50 Đặt mua
23 Viettel 0335.92.2018 850.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0367.281.345 650.000 39 Đặt mua