Sim Lục Quý 9 Đầu Số 09

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.111.4141 6.400.000 29 Đặt mua
2 Viettel 097.123.0505 7.300.000 32 Đặt mua
3 Mobifone 07.8999.2555 8.500.000 59 Đặt mua
4 Viettel 09.6161.0011 5.700.000 25 Đặt mua
5 Mobifone 07.68.68.68.30 5.500.000 52 Đặt mua
6 Mobifone 07.68.68.68.32 7.900.000 54 Đặt mua
7 Mobifone 07.68.68.68.57 5.500.000 61 Đặt mua
8 Mobifone 07.68.68.68.13 5.500.000 53 Đặt mua
9 Mobifone 07.68.68.68.37 5.500.000 59 Đặt mua
10 Mobifone 0798.68.1991 6.600.000 58 Đặt mua
11 Mobifone 07.68.68.68.27 5.500.000 58 Đặt mua
12 Viettel 09.7117.0011 5.700.000 27 Đặt mua
13 Mobifone 078.333.6879 5.800.000 54 Đặt mua
14 Mobifone 079.777.333.7 8.300.000 53 Đặt mua
15 Viettel 09.6116.7070 7.900.000 37 Đặt mua
16 Mobifone 07.68.68.68.51 7.800.000 55 Đặt mua
17 Mobifone 07.68.68.68.35 7.900.000 57 Đặt mua
18 Mobifone 0898.876.777 5.500.000 67 Đặt mua
19 Viettel 097.123.0303 6.090.000 28 Đặt mua
20 Mobifone 07.68.68.68.71 5.500.000 57 Đặt mua
21 Mobifone 0789.92.8668 6.800.000 63 Đặt mua
22 Mobifone 07.67.67.67.51 5.900.000 52 Đặt mua
23 Mobifone 078.666.999.1 5.800.000 61 Đặt mua
24 Mobifone 07.6868.7575 5.800.000 59 Đặt mua