Sim Lục Quý Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 098.333333.1 139.000.000đ 36 Đặt mua
2 Viettel 0.333333.192 31.100.000đ 30 Đặt mua
3 Viettel 0.333333.460 14.200.000đ 28 Đặt mua
4 Viettel 0.333333.096 22.200.000đ 33 Đặt mua
5 Viettel 0.333333.291 22.200.000đ 30 Đặt mua
6 Viettel 0.333333.285 22.200.000đ 33 Đặt mua
7 Viettel 0.333333.708 22.200.000đ 33 Đặt mua
8 Viettel 0333333.841 17.800.000đ 31 Đặt mua
9 Viettel 0.333333.252 31.000.000đ 27 Đặt mua
10 Viettel 0.333333.697 22.200.000đ 40 Đặt mua
11 Viettel 0333333.423 17.800.000đ 27 Đặt mua
12 Viettel 0.333333.673 14.750.000đ 34 Đặt mua
13 Viettel 0.333333.120 16.000.000đ 21 Đặt mua
14 Viettel 0333333.860 17.700.000đ 32 Đặt mua
15 Viettel 0.333333.732 16.000.000đ 30 Đặt mua
16 Viettel 0.333333.260 17.800.000đ 26 Đặt mua
17 Viettel 0333333.904 17.800.000đ 31 Đặt mua
18 Viettel 0.333333.173 22.300.000đ 29 Đặt mua
19 Viettel 0.333333.762 16.000.000đ 33 Đặt mua
20 Viettel 0.333333.714 14.200.000đ 30 Đặt mua
21 Viettel 0.333333.816 16.000.000đ 33 Đặt mua
22 Viettel 0.333333.075 16.000.000đ 30 Đặt mua
23 Viettel 0.333333.184 17.800.000đ 31 Đặt mua
24 Viettel 0.333333.718 16.000.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Lục Quý Giữa : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3