STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0898.868.867 3.500.000đ 68 Đặt mua
2 Mobifone 089.887.9090 2.900.000đ 58 Đặt mua
3 Mobifone 089.888.0246 4.000.000đ 53 Đặt mua
4 Mobifone 0898.87.8181 2.900.000đ 58 Đặt mua
5 Mobifone 089.888.1221 2.000.000đ 47 Đặt mua
6 Mobifone 0898.868.861 3.000.000đ 62 Đặt mua
7 Mobifone 0898.868.865 3.000.000đ 66 Đặt mua
8 Mobifone 089.888.1551 2.000.000đ 53 Đặt mua
9 Mobifone 089.887.887.6 2.100.000đ 69 Đặt mua
10 Mobifone 0898.874.777 2.500.000đ 65 Đặt mua
11 Mobifone 0898.868.864 2.000.000đ 65 Đặt mua
12 Mobifone 0898.87.5959 2.900.000đ 68 Đặt mua
13 Mobifone 08.9997.28.28 2.050.000đ 62 Đặt mua
14 Mobifone 08.9999.40.68 2.250.000đ 62 Đặt mua
15 Mobifone 0899.75.1995 2.350.000đ 62 Đặt mua
16 Mobifone 08.99999.475 3.000.000đ 69 Đặt mua
17 Mobifone 08.999.66.939 4.200.000đ 68 Đặt mua
18 Mobifone 0898.77.1818 2.000.000đ 57 Đặt mua
19 Mobifone 08.96.99.08.08 2.000.000đ 57 Đặt mua
20 Mobifone 089998.37.37 4.200.000đ 63 Đặt mua
21 Mobifone 0899.776.579 2.250.000đ 67 Đặt mua
22 Mobifone 0899.771.555 2.750.000đ 56 Đặt mua
23 Mobifone 08.9997.22.88 2.150.000đ 62 Đặt mua
24 Mobifone 0899.79.25.79 2.150.000đ 65 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3