STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0928.74.8888 125.000.000đ 62 Đặt mua
3 Vietnamobile 0929.69.7777 150.000.000đ 63 Đặt mua
4 Vietnamobile 0927.70.7777 235.000.000đ 53 Đặt mua
5 Vietnamobile 0928.28.7777 220.000.000đ 57 Đặt mua
6 Vietnamobile 0929.79.7777 260.000.000đ 64 Đặt mua
7 Vietnamobile 0925.74.8888 120.000.000đ 59 Đặt mua
8 Vietnamobile 0921.21.7777 190.000.000đ 43 Đặt mua
9 Vietnamobile 0928.43.7777 68.000.000đ 54 Đặt mua
10 Vietnamobile 0925.73.6666 105.000.000đ 50 Đặt mua
11 Vietnamobile 0928.82.3456 120.000.000đ 47 Đặt mua
12 Vietnamobile 0928.68.7777 230.000.000đ 61 Đặt mua
13 Vietnamobile 09255.77777 560.000.000đ 56 Đặt mua
14 Vietnamobile 09212.11111 175.000.000đ 19 Đặt mua
15 Vietnamobile 0928.70.7777 120.000.000đ 54 Đặt mua
16 Vietnamobile 0927.89.7777 250.000.000đ 63 Đặt mua
17 Vietnamobile 0929.89.7777 160.000.000đ 65 Đặt mua
18 Vietnamobile 0929.92.3456 120.000.000đ 49 Đặt mua
19 Vietnamobile 0925.52.3456 120.000.000đ 41 Đặt mua
20 Vietnamobile 0929.38.6789 110.000.000đ 61 Đặt mua
21 Vietnamobile 0928.00.7777 150.000.000đ 47 Đặt mua
22 Vietnamobile 0924.56.7777 220.000.000đ 54 Đặt mua
23 Vietnamobile 0922.74.8888 135.000.000đ 56 Đặt mua
24 Vietnamobile 0926.62.3456 120.000.000đ 43 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3