STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0528.405.568 389.000đ 43 Đặt mua
2 Vietnamobile 0567.930.477 389.000đ 48 Đặt mua
3 Vietnamobile 0564.410.079 389.000đ 36 Đặt mua
4 Vietnamobile 0523.698.068 466.000đ 47 Đặt mua
5 Vietnamobile 0568.775.688 466.000đ 60 Đặt mua
6 Vietnamobile 0928.467.113 466.000đ 41 Đặt mua
7 Vietnamobile 0926.023.889 431.000đ 47 Đặt mua
8 Vietnamobile 0567.816.477 389.000đ 51 Đặt mua
9 Vietnamobile 0922.34.34.83 410.000đ 38 Đặt mua
10 Vietnamobile 0924.654.486 431.000đ 48 Đặt mua
11 Vietnamobile 0567.978.669 389.000đ 63 Đặt mua
12 Vietnamobile 0928.394.379 389.000đ 54 Đặt mua
13 Vietnamobile 0925.745.479 389.000đ 52 Đặt mua
14 Vietnamobile 0929.165.388 466.000đ 51 Đặt mua
15 Vietnamobile 0523.382.279 431.000đ 41 Đặt mua
16 Vietnamobile 0562.183.779 431.000đ 48 Đặt mua
17 Vietnamobile 0922.35.16.35 410.000đ 36 Đặt mua
18 Vietnamobile 0523.524.768 389.000đ 42 Đặt mua
19 Vietnamobile 0924.745.369 389.000đ 49 Đặt mua
20 Vietnamobile 0922.150.268 499.000đ 35 Đặt mua
21 Vietnamobile 0588.257.988 466.000đ 60 Đặt mua
22 Vietnamobile 0929.354.113 431.000đ 37 Đặt mua
23 Vietnamobile 0925.937.086 466.000đ 49 Đặt mua
24 Vietnamobile 0922.925.699 466.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3