STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.999.8181 6.000.000đ 60 Đặt mua
2 Mobifone 07.67.67.67.11 5.500.000đ 48 Đặt mua
3 Mobifone 079.888.999.5 12.700.000đ 72 Đặt mua
4 Mobifone 0797.79.19.79 10.500.000đ 65 Đặt mua
5 Mobifone 07.68.68.68.25 5.500.000đ 56 Đặt mua
6 Mobifone 07.68.68.68.56 5.500.000đ 60 Đặt mua
7 Mobifone 07.67.67.67.52 6.800.000đ 53 Đặt mua
8 Mobifone 07.68.68.68.64 5.900.000đ 59 Đặt mua
9 Mobifone 079.222.1991 6.900.000đ 42 Đặt mua
10 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000đ 59 Đặt mua
11 Mobifone 078.357.6886 6.300.000đ 58 Đặt mua
12 Mobifone 07.68.68.68.37 5.500.000đ 59 Đặt mua
13 Mobifone 070.333.888.3 8.800.000đ 43 Đặt mua
14 Mobifone 07.68.68.68.13 5.500.000đ 53 Đặt mua
15 Mobifone 07.68.68.68.57 5.500.000đ 61 Đặt mua
16 Mobifone 07.68.68.68.52 6.500.000đ 56 Đặt mua
17 Mobifone 079.8887.555 5.500.000đ 62 Đặt mua
18 Mobifone 07.67.67.67.94 5.000.000đ 59 Đặt mua
19 Mobifone 07.67.67.67.15 9.000.000đ 52 Đặt mua
20 Mobifone 07.67.67.67.31 5.900.000đ 50 Đặt mua
21 Mobifone 07.6767.6363 6.300.000đ 51 Đặt mua
22 Mobifone 078.666.1979 5.800.000đ 59 Đặt mua
23 Mobifone 076.579.6886 7.500.000đ 62 Đặt mua
24 Mobifone 078.666.999.2 5.500.000đ 62 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3