STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0997.956.999 15.000.000đ 72 Đặt mua
2 Gmobile 05.999.33939 15.000.000đ 59 Đặt mua
3 Gmobile 0993.296.296 20.000.000đ 55 Đặt mua
4 Gmobile 0993.313.888 18.000.000đ 52 Đặt mua
5 Gmobile 099.688.6879 19.500.000đ 70 Đặt mua
6 Gmobile 0994.09.4444 20.000.000đ 47 Đặt mua
7 Gmobile 0995.33.1981 10.400.000đ 48 Đặt mua
8 Gmobile 0996.06.07.08 15.000.000đ 45 Đặt mua
9 Gmobile 0993.171.999 10.000.000đ 57 Đặt mua
10 Gmobile 0995.33.1990 10.400.000đ 48 Đặt mua
11 Gmobile 0996.85.86.87 11.700.000đ 66 Đặt mua
12 Gmobile 0599.988.998 18.900.000đ 74 Đặt mua
13 Gmobile 0993.396.396 14.700.000đ 57 Đặt mua
14 Gmobile 0993.85.0000 15.000.000đ 34 Đặt mua
15 Gmobile 0996.494.494 15.000.000đ 58 Đặt mua
16 Gmobile 0997.233.999 20.000.000đ 60 Đặt mua
17 Gmobile 0995.6666.16 14.000.000đ 54 Đặt mua
18 Gmobile 0995.622.888 18.000.000đ 57 Đặt mua
19 Gmobile 0995.16.4444 15.000.000đ 46 Đặt mua
20 Gmobile 0993.279.555 13.000.000đ 54 Đặt mua
21 Gmobile 0996.050.050 15.000.000đ 34 Đặt mua
22 Gmobile 0996.59.6969 10.000.000đ 68 Đặt mua
23 Gmobile 0992.866.555 15.000.000đ 55 Đặt mua
24 Gmobile 0996.31.0000 15.000.000đ 28 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3