STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0926.00.11.88 13.000.000đ 35 Đặt mua
2 Vietnamobile 0926.11.89.89 12.000.000đ 53 Đặt mua
3 Vietnamobile 0926.00.22.99 13.000.000đ 39 Đặt mua
4 Vietnamobile 0928.00.66.99 16.000.000đ 49 Đặt mua
5 Vietnamobile 0926.00.66.99 16.000.000đ 47 Đặt mua
6 Vietnamobile 0926.11.44.99 10.200.000đ 45 Đặt mua
7 Vietnamobile 0926.11.77.88 20.000.000đ 49 Đặt mua
8 Vietnamobile 0926.100.999 18.000.000đ 45 Đặt mua
9 Vietnamobile 0926.11.33.77 10.200.000đ 39 Đặt mua
10 Vietnamobile 0926.00.77.88 16.000.000đ 47 Đặt mua
11 Vietnamobile 0922.589.666 13.000.000đ 53 Đặt mua
12 Vietnamobile 0925.017.999 14.000.000đ 51 Đặt mua
13 Vietnamobile 0923.919.666 16.000.000đ 51 Đặt mua
14 Vietnamobile 0924.799.888 14.000.000đ 64 Đặt mua
15 Vietnamobile 0921.809.888 13.000.000đ 53 Đặt mua
16 Vietnamobile 0924.166.999 17.000.000đ 55 Đặt mua
17 Vietnamobile 0927.133.888 15.000.000đ 49 Đặt mua
18 Vietnamobile 0923.315.999 16.000.000đ 50 Đặt mua
19 Vietnamobile 0926.350.888 10.000.000đ 49 Đặt mua
20 Vietnamobile 0925.07.1999 15.000.000đ 51 Đặt mua
21 Vietnamobile 0925.291.666 10.500.000đ 46 Đặt mua
22 Vietnamobile 0922.670.888 10.000.000đ 50 Đặt mua
23 Vietnamobile 0927.297.888 15.000.000đ 60 Đặt mua
24 Vietnamobile 0926.705.888 10.000.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3