Sim Mobifone

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.43.8888 52.000.000 60 Đặt mua
2 iTelecom 0876.74.8888 48.000.000 64 Đặt mua
3 iTelecom 087.80.88888 187.000.000 63 Đặt mua
4 iTelecom 0876.74.3333 19.000.000 44 Đặt mua
5 iTelecom 0876.74.6789 25.000.000 62 Đặt mua
6 iTelecom 0876.84.6789 25.000.000 63 Đặt mua
7 iTelecom 087.66.88.666 40.000.000 61 Đặt mua
8 iTelecom 08764.00000 38.000.000 25 Đặt mua
9 iTelecom 0876.84.8888 60.000.000 65 Đặt mua
10 iTelecom 0876.99.7777 50.000.000 67 Đặt mua
11 iTelecom 0876.31.7777 26.000.000 53 Đặt mua
12 iTelecom 08.7666.3666 33.000.000 54 Đặt mua
13 iTelecom 0876.99.6888 18.000.000 69 Đặt mua
14 iTelecom 087.66.55.888 18.000.000 61 Đặt mua
15 iTelecom 08762.00000 48.000.000 23 Đặt mua
16 iTelecom 0876.386.386 18.000.000 55 Đặt mua
17 iTelecom 0876.99.88.99 22.000.000 73 Đặt mua
18 iTelecom 087.660.5555 30.000.000 47 Đặt mua
19 iTelecom 0876.31.6789 26.000.000 55 Đặt mua
20 iTelecom 0876.73.8888 58.000.000 63 Đặt mua
21 iTelecom 08763.00000 50.000.000 24 Đặt mua
22 iTelecom 0876.44.3333 23.000.000 41 Đặt mua
23 iTelecom 087.661.7777 30.000.000 56 Đặt mua
24 iTelecom 0876.94.8888 58.000.000 66 Đặt mua